CSS

« Back to Glossary Index

İngilizce, “Cascading Style Sheets” yani “Basamaklı Stil Sayfası” demektir. HTML ile birlikte kullanılan CSS, web sayfasının görsel olarak istenilen biçime sokulması için kullanılır. Renk, yazı tipi, arka plan, boyutlandırma, hizalama gibi işlemler yapılabilir.

« Back to Glossary Index
Shopping Cart